Regulamin toplisty UNIVERSE-site | Ranking Stron Astronomicznych

 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. Witryny, na których nie ma zamieszczonego buttona do głosowania, będą usuwane z rankingu.
 8. Administratorzy rankingu zastrzegają sobie prawo do usunięcia strony bez podania uzasadnionej przyczyny.
 9. Administratorzy nie odpowiadają za ewentualne próby włamań i inne czyny hackerskie.
 10. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązują się do poinformowania o tym wszystkich właścicieli witryn zapisanych w rankingu.
 11. STRONY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TEMATYKĄ ASTRONOMICZNĄ!!!!
Strona główna toplisty